Om oss

SilverBack Elektriker

Sedan 2012 har SilverBack vuxit så att det nu är en ansedd leverantör av och en god arbetsgivare för välutbildat fackfolk på de irländska, brittiska, skandinaviska och övriga nordeuropeiska marknaderna.

Företaget

 • 1

  SilverBack presenterar en modell för att tillhandahålla välutbildad utländsk arbetskraft på ett sätt som passar in i Skandinavien.
  Vi närmar oss våra klienter och våra marknader på ett tydligt och tillmötesgående sätt. SilverBack har en mycket klar och lättbegriplig företagsstruktur och vi ger våra kunder full insyn i hur vi arbetar.

 • 2

  SilverBack uppstod ur den irländska kollapsen inom byggindustrin från 2008 och fram till idag. Detta har inneburit att vi har kunnat erbjuda välbetalda jobb till utbildade irländska fackmän samtidigt som vi ger våra kunder tillgång till engelsktalande, säkerhetsmedvetna, flexibla arbetare. Allt medan den irländska marknaden återhämtar sig och vi utför mer arbeten i vårt hemland har vårt utbud breddats till att rekrytera från andra platser.

 • 3

  Norge var SilverBacks första skandinaviska marknad och vi har arbetat där oavbrutet sedan dess. Tillfälligheter förde oss till Sverige där vi arbetar med en del större projekt och 2014 sjösatte vi vårt danska dotterbolag, SilverBack Danmark ApS, för att möta efterfrågan från den hektiska danska marknaden.

Efterlevnad

 • 1

  SilverBack presenterar en modell för att tillhandahålla välutbildad utländsk arbetskraft på ett sätt som passar in i Skandinavien.
  Vi närmar oss våra klienter och våra marknader på ett tydligt och tillmötesgående sätt. SilverBack har en mycket klar full insyn i hur vi arbetar.

 • 2

  Vi tror på kollektivavtalsprincipen och arbetar i enlighet med de överenskommelser som gäller på alla våra marknader.
  I Sverige är vi medlemmar i Sveriges Byggindustrier och EIO, Elektriska Installatörsorganisationen. I Danmark är vi medlemmar i Dansk Byggeri och TEQNIK. I Norge är vi auktoriserade av Arbeidstilsynet och medlemmar i StartBANK.

 • 3

  Särskilt i Sverige inser vi utmaningen i att förse den lokala marknaden med yrkesarbetare från andra länder. Eftersom vi arbetar inom både bygg- och installationssektorn räknar vi med det motstånd som delar av industrin har gentemot utländsk, tillfällig arbetskraft. I och med vårt medlemskap i EIO ägnar vi t.ex. mycket tid till att hantera ett utmanande samarbete med Svenska Elektrikerförbundet (SEF). Det är inte helt problemfritt, men så sent som i februari 2016 sammanställde SilverBack och SEF ett regelverk med grundläggande nyckelbegrepp för vårt samarbete.

Vi går gärna igenom alla efterlevnadsärenden i detalj med våra kunder.