SilverBack Elektriker

Silverback Elektriker är en specialistleverantör av yrkesarbetare och professionella medarbetare till kunder inom konstruktion och bygg i Europa och hela världen.

1

SilverBack Elektriker

Det är sommar och normalt sett borde det vara lugnare, men våra projekt kräver ännu en tillströmning av elektriker och vi kavlar upp ärmarna!

1

SilverBack Elektriker

Förra sommaren hade vi många elektriker som täckte upp för semesterledighet hos våra kunder i Sverige så att arbetet kunde fortsätta under tiden deras egna elektriker tog ut sin välförtjänta semester.

1

SilverBack Elektriker

SilverBack gläds åt att börja arbeta i Malmö på ett nytt shoppingcenterprojekt. Projektet har fått en kanonstart delvis genom vår erfarenhet av tidigare shoppingcenter såsom Mall of Scandinavia.

1

SilverBack Elektriker

SilverBack ser fram emot att återgå till att påbörja arbetet på E6 igen i Oslo. Vi är mycket stolta över att bidra till det norska transportsystemet.

1

SilverBack Elektriker

SilverBack är nu i slutskedet av arbetet på Nya Karolinska Solna. Vi är mycket stolta över våra bidrag till detta otroliga lasarettsprojekt. För mer information om vårt arbete där, välkommen att kontakta: +353 1 441 0102 eller work@silverback.ie

1

SilverBack Elektriker

SilverBack har just avslutat uppdraget på Bergen Bybanens pendeltåg i Norge. Efter 15 njutbara månader kan vi stolt konstatera att vi har installerat hela det övergripande kedjelinjesystemet på detta storslagna projekt. Det skall bli spännande att se tågen börja rulla.

1

SilverBack Elektriker

Arbetet fortskrider vid två stora datacentra i Europa – Facebook på Irland och Apple i Danmark. SilverBacks elektriker har omfattande erfarenhet av att arbeta på stora datacentra i Sverige.

1

SilverBack Elektriker

SilverBack har nu framgångsrikt arbetat på mer än 15 elektriska projekt i Sverige under de senaste 12 månaderna. Det är tydligt att efterfrågan på våra engelskspråkiga elektriker är stor.

1

SilverBack Elektriker

SilverBack ser fram emot resultatet av avtalsförhandlingarna 2016 mellan Elektriska Installatörsorganisationen och Svenska Elektrikerförbundet.

1

SilverBack Elektriker

Vi hoppas på ett positivt resultat av denna veckas förhandlingar kring det nya kollektivavtalet för elektriker.

1

SilverBack Elektriker

Ett flertal nya datacenter är under uppförande i Irland för närvarande. Irland och Sverige är nu två av de mest aktiva marknaderna för datacenter i Europa.